Sąlygos

Bendrosios nuostatos

Lankydamiesi šiame tinklapyje ir (ar) naudodamiesi jame esančia informacija, Jūs pripažįstate ir patvirtinate, kad susipažinote su šiomis naudojimosi sąlygomis, jas supratote ir sutinkate jų laikytis. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, jūs negalite naudotis šiuo tinklapiu, nes neturite tam teisės.

Šiame tinklapyje aš dalinuosi savo sodininkystės patirtimi bei kitais gyvenimiškais patarimais bei įspūdžiais.

Atsakomybės ribojimas

Aš nesu atsakinga dėl bet kokių trečiųjų asmenų pareikštų pretenzijų ar ieškinių, kurie būtų pagrįsti tiesioginiu ar netiesioginiu šiame tinklapyje esančios ar per jį prieinamos informacijos naudojimu, nepriklausomai nuo tos informacijos šaltinio. Šiame tinklapyje pateikta informacija yra informacinio pobūdžio ir negali būti suprantama kaip galinti pakeisti kvalifikuotą konsultaciją.

Dauguma šiame tinklapyje esančios informacijos yra iš mano gyvenimiškos patirties. Nedidelė dalis esančios informacijos yra gaunama iš kitų nurodytų šaltinių, todėl tokia informacija yra pateikiama nedarant jokių jos turinio pakeitimų. Taikytinų įstatymų leistina apimtimi aš neteikiu jokių garantijų, pareiškimų ar įsipareigojimų, aiškiai išreikštų ar numanomų, dėl bet kokios šiame tinklapyje pateiktos informacijos (įskaitant bet neapsiribojant tokios informacijos savalaikiškumu, aktualumu, tikslumu, pilnumu ar tokios informacijos tinkamumu konkrečiam tikslui) ir nesu atsakinga už šios informacijos panaudojimą, taip pat neatsakau už jokius tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, turėtas išlaidas ar negautas pajamas, susijusias su šiame tinklapyje esančios informacijos naudojimu. Jūs sutinkate, kad šiame tinklapyje esančią ar per jį atsisiųstą informaciją Jūs naudojate savo nuožiūra ir rizika.

Autorių teisės

 Šiame tinklapyje gali būti man ar tretiesiems asmenims nuosavybės teise priklausančios ar autoriaus teisėmis apsaugotos informacijos. Jei aiškiai nenurodyta kitaip, preziumuojama, kad visos autoriaus teisės į šį tinklapį ir jame esančią informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant į visus jame esančius tekstus, atvaizdus, išskyrus informaciją, kuri nėra autorių teisių objektu, priklauso man.

Kopijuoti, platinti bei kitaip atgaminti atvaizdus bei tekstus Jums prieinamus duomenis be raštiško mano sutikimo draudžiama.

Išskyrus kiek aiškiai aukščiau nurodyta kitaip, dalies ar visos šiame tinklapyje esančios informacijos atgaminimas bet kokia forma, įskaitant pritaikymą, bet kokio išvestinio produkto sukūrimą remiantis šiuo tinklapiu ar jame esančiais duomenimis, be mano išankstinio raštiško sutikimo, yra draudžiamas.

Šio tinklapio įtraukimas į kitus tinklapius, elektronines paieškos sistemas ar publikavimą, nuorodos į šį tinklapį yra galimos be raštiško mano sutikimo.

Teisė naudoti vartotojų pateiktą informaciją

Jei Jūs komentaruose pateikėte bet kokią informaciją (įskaitant, bet neapsiribojant asmeninio pobūdžio informaciją, know-how, komentarus, idėjas, klausimus, santraukas ar panašiai), tiek, kiek tai neprieštarauja šio tinklapio Privatumo nuostatoms, Jūs  (i) sutinkate, kad tokia informacija nebūtų laikoma konfidencialia, (ii) suteikiate man pasaulinę, neterminuotą, nemokamą, neišimtinę licenciją naudoti, atskleisti, kopijuoti, modifikuoti, adaptuoti, viešai rodyti ir išversti visus ir bet kokius tokius duomenis bet kokiu tikslu ir be jokių apribojimų. Aš pasilieku teisę savo nuožiūra ir nepranešus Jums pašalinti ar ištrinti bet kokią Jūsų man pateiktą informaciją.

Trečiųjų asmenų tinklapiai ir jų turinys

Kai kurios šiame tinklapyje pateiktos informacijos dalys gali priklausyti trečiajam asmeniui, taip pat jame gali būti hiperteksto saitas ar kitokia nuoroda į trečiųjų asmenų tinklapius. Aš nekontroliuoju tretiesiems asmenims priklausančių tinklapių ir juose esančios, per juos prieinamos ar pasiekiamos informacijos, todėl aš, neremiu, nerekomenduoju ir neprisiimu jokios atsakomybės už tokius trečiųjų asmenų tinklapius ar jų turinį, ar tokių tinklapių prieinamumą. Ypatingai aš neprisiimu jokios atsakomybės, kylančios iš bet kokių kaltinimų, kad tretiesiems asmenims priklausantys duomenys ar informacija (pateikti šiame ar bet kokiame kitame tinklapyje) pažeidžia bet kokio asmens intelektinės nuosavybės teises, ar atsakomybės, kylančios iš bet kokios informacijos ar nuomonės, kuri yra tokio trečiojo asmens tinklapyje, duomenyse ar informacijoje.

Šio tinklapio veikimas ir pakeitimai

Aš negarantuoju, kad tinklapis veiks nuolat, kad jame esantys trūkumai/defektai bus nedelsiant pašalinti, o taip pat, kad tinklapyje nėra ir (ar) nebus virusų.

Taip pat aš pasilieku teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio pranešimo keisti ar pašalinti bet kurią šio tinklapio dalį ar jo naudojimosi sąlygas, taip pat apriboti ar nutraukti naudojimąsi šiuo tinklapiu ir jame esančia informacija. Bet kokie šių naudojimosi sąlygų pakeitimai įsigalioja Jums apsilankius šiame tinklapyje. Neatsižvelgiant į pirmiau nurodytą, aš nesu įpareigota nuolat atnaujinti šio tinklapio.

Norėdami su manimi susisiekti, siųskite man elektroninius laiškus adresu ssalmute@gmail.com

Šiose privatumo nuostatose „aš“ yra nuorodos į mano asmenį Salma. 

Populiarūs šio tinklaraščio įrašai

Dekoratyviniai česnakai (Allium)

augalų gydymas natūraliomis priemonėmis

katžolė citrininė